tacq.tacq.nl

verwijzingen naar de naam Tacq op internet
Schepenbank 's Gravenmoer

Protocollen van allerhande akten,
opgemaakt met de heffing van de collaterale successie
inventarisnummer 429 (I), 1675-1709
Regesten door G.J. Rehm


 

Straat 2de kwartier
R 429 folio 32 - 33v, 1677 mei 22

Akkoord tussen Jossina Tacq, weduwe Paulus Bisschop, predikant alhier, geassisteerd met Nicolaes Tack, haar neef, ter ene en de voogden van haar 5 kinderen t.a.v. de 5/8 parten der nalatenschap, waarin de 3 voorkinderen Paulus Bisschop en zijn eerste vrouw Maria Keijsers 3/8 toekwamen doch onlangs door hun stiefmoeder zijn uitgekocht.
De moeder zal haar kinderen Abraham, Soeta, Hendrick, Claeus en Gerrit onderhouden tot mondigheid of huwelijk, school laten gaan en op ambacht bestellen, waarvoor zij blijft in het vol bezit der 5/8 parten die de kinderen toekomen in de boedel van hun vader. Aan kinderen bij mondigheid tezamen uitkeren fl 2000 en indien alle kinderen overlijden dan aan erfgenamen fl 700.
Zij stelt in onderpand voor de magistraat van Dordrecht of daar 't behoort een obligatie van fl 3200.

bron: Regionaal Archief Tilburg
Index op transporten Axelambacht,

oost van de Blije, 1581-1584

blz datum verkoper koper wat en waar
26R 1582-01-31 Tacq, Andries Flooberghe, Gillis Zaamslag op de plaats gen. "Het Zandt" : de pacht v.e. korenwindmolen
bron:  Genealogisch domein van Herman de Wit
Index op transporten Axelambacht,

oost van de Blije, 1592-1615

blz datum verkoper koper wat en waar
94R 1608-07-04 Wambeeke, Jan van (x wed. v. Simoen Blommaert) Tacq, Anthonis Axel: Noordstraat: huis en erf
139V 1614-01-20 Tacq, Anthonis (timmerman) Morthamer, Baudewin Axel : Noordstraat : huis en erf
143R 1614-04-05 Tacq fs Geeraerts, Jan; Jacques Tack (zijn zoon) Tacq fs Lievens, Anthonis Axel: aan de Korenmarkt: een behuisde hofstede
bron:  Genealogisch domein van Herman de Wit
Index op transporten Axelambacht,

oost van de Blije, 1652-1663

blz datum verkoper koper wat en waar bijzonderheden:
149V 1656-07-29 Muijts, Trijntien (x Pieter van Matten, korporaal) Tacq fs Anthonis, Joos Axel: bij de stadswallen: een huis Verkoopster geass. met Jooris Verbrugge (haar broer), ook voor Servaes en Pieter Verbrugge (zonen van Jooris)
bron:  Genealogisch domein van Herman de Wit
Reconstructie van het archief

van de VOC-vestiging Coromandel

Dagregisters van missies of (militaire) expedities, extracten of enkele data

1656 Extract uijt het daghregister gehouden door den oppercoopman Johan Tacq in Sahiahanabad sedert 10 Julij tot 5 Augustij 1656

bron: TANAP

STEKENE EN ZIJNE KERK

Tacq Joanna, echt. Dirick Vereecken, 1663 
Tacquenier, Lessen, 1837
Tacquinier Philip, Lessen, 1862
de namen "Tacquenier" en Tacquinier" zijn variaties die ik nog niet eerder ben tegengekomen...
bron: Heemkring d'EUZIE Stekene

Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen 2151ss
Minuten van attestatiën voor het gerecht [van Breskens]
1657-1668

datum: titelblad
Keerzijde. Kopie. 2-10-1666, Schuldverklaring van Isaac Abrams, coopman tot Vlissingen, aan Samuel Tacq over £ 264.17.10 over koop en levering van 7 lasten 25½ sacken coolsaat, en nog £ 2.8.4 over gekocht fruit
28-1-1667 Verklaring van Jacob Bate, stadhouder, en Pieter van Snajen, schutter ofte diender deser stede, dat zij op 10-1-1667 op verzoek van Samuel Tacq ex officio zekere Isaac Abrams, won. tot Vlissingen, hebben gearresteerd, terwijl deze bij Jacob Vermeulen wat zat te drinken. Abrams heeft toen op Tack lopen schelden.
(wg) Jacob Bate, (merk) Pieter van Snajen, (wg) J Willemsen de Groote
7-8-1668 BB&S verklaren op verzoek van Heindrick Genel, deurwaerder voor den Hove van Vlaanderen, dat Samuel Tacq suffisante borge is voor de £ 200 vls. waarvoor ST zich borg heeft gesteld, gevende voor reden van wetenschap "dat denselven Tacq eenige hondert ponden vls. contanten ten intrest heeft, versekert op suffisante capitalen, oock dat hij een lantman is in grooten gebruijck ende labeur sonder dat oijt tot onse kennisse is gecomen, dat hij anders als voor een welgestelt man wert gegroet ende aengesien".
(wg) Jan Poleij, (wg) Isaac Seloivre, (wg) J Willemsen de Groote
bron: Website van Grijsbaard

Trouwboek Breskens
JAAR 1669

memorie 20 april 1669 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom  Jan Huijgh van der Meulen, j.m. uit de Mauritspolder
bruid Susanna Tacq [ Tack ], j.d. van der Neuse [ Terneuzen ], won. op Breskens
getuigen zijn stiefvader Pieter Janssen Coevoet [sic; lees Poppe ], haar vader Pieter Tacq
opmerking geboden te Breskens 21 en 28 april, 5 mei
bron: Website van Grijsbaard
Ondertrouwregister Breskens

periode 1681-1690
JAAR 1682

memorie
bruidegom  Paulus Tacq [ Tack ], j.m. van Breskens
bruid Susanne Martino, j.d. van Calis [ Calais ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 29 nov., 6 en 13 dec. [ 1682 ]

JAAR 1682


 

memorie te Groede ondertrouwd 
bruidegom  Heijndrick Pijersonne [ Pierson ], j.m. van der Vere
bruid Elijsebeth Tacq [ Tack ], j.d. van Breskens
opmerking geboden te Breskens 28 febr., 7 en 14 maart 1683
trouw te Groede getrouwd 
bron: Website van Grijsbaard
Trouwboek Breskens

JAAR 1683

memorie te Groede ondertrouwd 
bruidegom  Heijndrick Pijersonne [ Pierson ], j.m. van der Vere
bruid Elijsebeth Tacq [ Tack ], j.d. van Breskens
opmerking geboden te Breskens 28 febr., 7 en 14 maart 1683
trouw te Groede getrouwd 
bron: Website van Grijsbaard
HUWELIJKEN NED. GEREF. GEMEENTE OUDENBOSCH 1707-1749

Jan Janse van Eeckelen, jm geb. in d' Hoeve, won. onder den Oudenbos, en Adriaentje Janse Tacq, jd geb. tot Spundel, won. in de Hoeve; attestatie van d' Hoeve 10.6.1712
bron: Website van Hans den Braber
Ascendance de Vincent Boez

266 - Etienne Joseph DELFOSSE , Scieur de long - Manouvrier, né le 6/03/1741  à Gommegnies Nord (F), décédé le 14/09/1826  à Gommegnies Nord (F)
267 - Union le 4/11/1766 à Gommegnies  Nord  (F)  avec Jeanne Joseph TACQ, née le 22/12/1744  à Gommegnies Nord (F), décédée le 14/03/1826  à Gommegnies Nord (F)
bron: Généalogie de la famille Boez - Lefebvre
Trouwboek Axel, inclusief Zuiddorpe, 1750-1791 (ref.)

1755-08-23 (hier getrouwd 7 september)
Pieter Tacq j.m. van Wagtebeke, won. op den Overslag met
Maria Angelijne van Rumste j.d. van Moerbeke
bron:  Genealogisch domein van Herman de Wit
Index op transporten Axelambacht,

oost van de Blije, 1754-1760

blz datum verkoper koper wat en waar bijzonderheden
184R 1760-03-22 Koolsen, Jan; Gillis de Roover (voogden) Tacq, Anthonij (voor de abdij van Cambron) Meer schuld dan baten Voogden v.d. wezen v. Jan Verhoeve (x Maria Luijcx)
bron:  Genealogisch domein van Herman de Wit
Trouwen Overslag 1636-1797

Huwelijk te Overslag op : 12-02-1811
Man : Tacq Jacobus
Gegevens man : ex Wachtebeke fs. Petrus & Angelina ... wedn. Catharina Clemninck & Joanna Constantia de Neve
Vrouw : Graefschepe Petronella
Gegevens vrouw : ex Overslag fa. Joannis & Coleta de Caluwe
Getuigen : Tacq Gaspar & Caluwe de Coleta Theresia
 bron: Homepage van Herman de Wit
Dopen Overslag 1636-1797

Doop te Overslag op : 19-04-1806
Naam : Tacq Joanna Constantia
Vader : Petrus ex Wachtebeke
Moeder : Rotier Maria Cecilia ex Koewacht
Getuigen : Rotier Petrus Antonius & Neve de Joanna Constantina
  ..

Doop te Overslag op : 29-08-1807
Naam : Tacq Josephus
Vader : Petrus ex Wachtebeke
Moeder : Rottier Maria Cecilia ex Koewacht
Getuigen : Rottier Josephus Ferdinandus & Roovere de Maria Theresia
     ..

Doop te Overslag op : 03-02-1810
Naam : Tacq Joanna Catharina
Vader : Petrus ex Wachtebeke
Moeder : Rotier Maria Cecilia ex Koewacht
Getuigen : Tack Jacobus ex Wachtebeke & Kiekens Joanna Maria ex Clinge
hier blijkt uit dat de spelling van namen niet altijd even nauw werd genomen
bron: Homepage van Herman de Wit
Trouwen Koewacht 1710-1780

Huwelijk te Overslag op : 08-09-1795
Man : Tacq Gaspar
Gegevens man : zoon van Petrus ex Wachtebeke
Vrouw : Roover de Maria Teresia
Gegevens vrouw : Wed. Josephus van Dopelaere
Getuigen : Jodoscu de Roover en Maria Tacq

Trouwen Overslag 1636-1797

Huwelijk te Overslag op : 29-12-1812
Man : Onghena Petrus Joannes
Gegevens man : ex Koewacht fs. Joanne ex Westdorpe & Maria Tacq ex Waxhtebeke
Vrouw : Bruyckere de Joanna Petronelle
Gegevens vrouw : geb. Overslag fa. Ludovicus Bernardus ex Assenede & Joanna Petronelle Vlijminck ex Moerbeke
Getuigen : Bruyckere de Petrus geb. Overslag & Graefschepe Petronella geb. Overslag
bron: Homepage van Herman de Wit
Het onderwijs in Westdorpe door Truus Kindt

Ondertussen werd begonnen met de bouw van een nieuwe school. Het huidige "Concordia" was de vroegere openbare school. OudWestdorpenaren zullen zich nog wel allen de school herinneren.

Eind 1870 werd overgegaan tot aankoop van grond, een perceel toebehorende aan de weduwe Petrus de Smet en kinderen. Weduwe de Smet wilde in eerste instantie niet verkopen, omdat er een school vlakbij haar woning zou komen en zij daar bezwaren in zag. Eindelijk gaf ze toe, onder bepaling dat de koopprijs niet minder zou zijn dan zeventien gulden per Gendsche Roede. Ook dat alle kosten, inclusief overdrachtskosten, voor rekening van de gemeente zouden komen. Voor de gemeente was dit geen probleem, want men ging over tot aankoop van de grond. Er werd een geldlening van fl. 13.000,- aangegaan voor de opbouw van de school. Louis Bleyenberg te Sint-Jansteen maakte het plan en bestek en de aanbesteding kon beginnen. De hoogste inschrijver was Dom. Plasschaert uit Westdorpe met fl. 18.250, en de laagste A. Tacq uit Sas van Gent met fl. 16.138. Men vond dit nog veel te hoog, vooral ook vergeleken met scholen uit de omgeving en mede het feit dat de geldlening maar tot fl. 13.000 was. Bleyenberg kreeg onmiddellijk opdracht een nieuw bestek te maken. Er kwam een nieuwe aanbesteding en er waren 9 inschrijvingen, waarvan Tacq uit Sas van Gent nu de hoogste inschrijver was met fl. 15.000 en Plasschaert de laagste met fl. 9600. Met algemene stemmen werd het gegund aan Plasschaert. Dhr. D. de Jonghe uit Westdorpe werd als opzichter benoemd voor de som van fl. 150.Terwijl men bezig was met het opbouwen van school en aangrenzende onderwijzerswoning, werd er volop getimmerd aan nieuwe schoolbanken en andere schoolineubelen. Er werd voor fl. 15 een schoolkaart van Zeeland aangeschaft. Maart 1875 nam men de nieuwe school in gebruik.

bron: Schoolmeesters Remery en het Onderwijs in de 19e en 20e eeuw

in België komen de volgende namen voor:
Tack,Tacq, Tacquart, Tacquenier, Tacqueniere, Tacquet
een beetje veel om allemaal te onderzoeken...

stamboom vanaf 1580

© 2005-2007 | hans tacq | boskoop | NL


deze pagina is gemaakt  16 april 2005
laatste aanvulling 26 juni 2007

www.tacq.nl